Ledenvergadering van 03 november 2016

in Café Belge (zaaltje verdieping), Grote Markt 9, Mechelen.
1. Statutair gedeelte:
A. Bepaling van de lidgelden 2017. Voorstel:
Leden :
– indien AMO + BVA : 195 €
– indien enkel AMO : 95 €
Vanaf 2de lid bureau, senior-leden (70+), stagiairs 2de jaar, bij meerdere leden per gezin (elk gezinslid):
– indien AMO + BVA : 155 €
– indien enkel AMO : 55 €
Stagiairs 1ste jaar :
– indien AMO + BVA : 100 €
– indien enkel AMO : gratis
B. Verkiezing van nieuwe bestuursleden:
Het bestuur dient minimum uit 7 en maximum uit 12 leden te bestaan (momenteel 9). De verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen.
Uittredend en herverkiesbaar:
⦁ Ilse Diddens
⦁ Mark Lauwers
⦁ Johan Van Lysebeth
C. Aanduiding van AMO-vertegenwoordigers in de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg Mechelen (SCM):
⦁ Ilse Diddens (die als plaatsvervanger van Herman Bogaerts in de commissie zetelt) is uittredend en herverkiesbaar (opnieuw kandidaat).
Zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten komen in aanmerking om te zetelen in de Commissie (Hilde De Ruysscher en Johan Van Lysebeth zijn in 2017 nog afgevaardigde in de SCM voor AMO).
D. Aanduiding van twee kastoezichters.
De schriftelijke kandidaturen voor de mandaten (bestuur, SCM, kastoezichter) dienen bij de voorzitter (mailen kan naar architectenvereniging.amo@gmail.com) binnen te zijn vóór de aanvang van de vergadering.
2. Ledenvergadering:
– Beroepsactualiteit.
– Belangen der leden.
– Voorstelling projecten eigen leden:
Oproep tot voorstellen EIGEN WERK VAN DE LEDEN
Uit MECHELEN EN OMSTREKEN.
Eveneens naar: architectenvereniging.amo@gmail.com
1. Voorstelling deelname wedstrijd “Jonge Architecten Aan Zet”, 2015/2016,
‘POTENTIELE LEEGTE’ – arch. Eline Van Herck / Jessica Verbruggen / Marijke Driesen.
Dit project werd genomineerd (uit 60 inzendingen), samen met 4 andere projecten, voor de volgende wedstrijdfase en eindigde tenslotte 4de. Een mooi resultaat!
eline-van-herck
2. Projecten van Ellen Adons, Herman Bogaerts, Ilse Diddens, … (onder voorbehoud).

Over amoarchitectenvereniging

AMO of de "Architectenvereniging van Mechelen en Omstreken" is een onafhankelijke beroepsvereniging van architecten uit Mechelen en wijde omgeving, die op vrijwillige basis tot de vereniging toetreden. Vandaag vormt AMO een platform waar architecten, in volle collegialiteit en zonder hiërarchische remmingen, vrij van gedachten kunnen wisselen over alle onderwerpen die het beroep van architect aanbelangen. Die onderwerpen kunnen van technische, juridische, administratieve en praktische aard zijn. Zij kaderen veelal ook binnen een veel ruimere cultuurbeschouwende context. De leden van AMO ervaren en onderschrijven ook de noodzaak en de verzuchting aan diverse vormen van bijscholing, via gespecialiseerde seminaries, studiebezoeken, enz. AMO heeft bewezen een gewaardeerde gesprekspartner te zijn van iedereen die medeverantwoordelijkheid draagt bij de ordening van ons natuurlijk en gebouwd leefmilieu. Zo vertolkt AMO de meningen van zijn leden bij de bevoegde overheden en onderhoudt de vereniging intensieve contacten met belangrijke dienstverlenende bedrijven en organisaties. De leden van AMO staan open voor een constructieve dialoog met een zo ruim mogelijk publiek, over de taak en de inbreng van de architect en de samenwerking met kandidaat-bouwers.
Dit bericht werd geplaatst in Archief. Bookmark de permalink .