Call for Baukultur

Onder impuls van de voorzitter Olivier Bastin van de FAB, waar wij als AMO mee in participeren, werd er een memorandum opgesteld in het vooruitzicht van de verkiezingen  in mei.
De FAB is er in geslaagd dat alle architectenverenigingen, Ordes , bouwmeesters , architectuur scholen  e.d  in België deze verklaring  te onderschrijven.  Dit is een nooit geziene golf van solidariteit.
Graag dit memorandum maximaal verspreiden onder al Uw (politieke) vrienden zodat er een een ruim draagvlak kan ontstaan om een klimaatvriendelijk beleid op te bouwen
Het gekozen Duitse term ‘Baukultur’ is gekozen omdat deze term gebruikt wordt in de ‘verklaring van Davos’
Het Duitse concept Baukultur staat voor een mix van kennis en kunde om te bouwen, van manieren om gebouwde omgeving te creëren en van inzichten om de kwaliteit van die creaties te verhogen. Naast kennis en kunde gaat het dus ook om regelgeving, procedures en betrokkenheid van mensen. Het is niet alleen van toepassing in steden maar in elk aspect van de omgeving: voorsteden, dorpen, landelijke gebieden, industriezones, lijninfrastructuur zoals wegen enz.
Baukultur omvat bovendien zowel bestaande constructies, met inbegrip van monumenten en ander cultureel erfgoed, als hedendaagse en nog te bouwen elementen. De integrale aanpak verwijst naar concrete bouwmethodes en detailtoepassingen, naar grootschalige transformaties en ontwikkelingen, naar ruimtelijke ordening en urbanisatie, naar traditionele en lokale toepassingen, naar ambachten en naar innovatie.     (zie ook : http://herita.be/netwerk/nieuws/verklaring-van-davos)